Nové školné

17.07.2011 01:54

Britská vláda schválila návrh o drastickém snížení finanční podpory vysokých škol. Své rozhodnutí nezměnila ani po rozohněných protestech studentů a kritice od veřejnosti. V důsledku se školné na univerzitách ve Velké Británii zvýší až na 9000 liber pro studenty z Evropské Unie. Většina škol si výši školného pro jednotlivé obory stanoví sama. Tato částka však musí být následně schválena. Chcete li zjistit výši školného pro určitou univerzitu klikněte zde, anebo tuto informaci vyhledejte na webových stránkách univerzity.

Je docela překvapením, že přibližně třetina univerzit bude pro všechny obory požadovat maximální školné. Očekává se však, že britské univerzity budou upravovat školné podle zájmu studentů o jednotlivé obory. Předpokládaný pokles poptávky po určitých oborech, a vůbec po vysokoškolském studiu, by tedy měl ovlivnit i výši školného pro jednotlivé obory v následujícím roce (2013). Je tedy možné si vzít tzv. „gap year“ – tedy rok pauzy na cestování apod., který můžete využít k tomu abyste nabyli více zkušeností a stali se tak pro univerzity ještě atraktivnější, a mezitím doufat, že se školné sníží. Pokud ovšem máte zájem o populární obory jako je např. Business and Management, tak tento scénář není příliš reálný.

Mějte však na paměti, že se zvýšení školného odrazí na počtu uchazečů. Pro vás to tedy znamená lepší šance na přijetí na prestižnější školy!

Nezapomínejte také, že britská vláda umožňuje občanům EU zažádat o půjčku na pokrytí celého školného (více zde). Od roku 2012 si budete moci půjčit až 9000 liber s tím, že se podmínky splácení nebudou měnit.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že i přes třínásobné zvýšení školného, považujeme nadále studium na univerzitě ve Velké Británii za jedinečný zážitek a investici s jistou návratností ve vaší budoucnosti.

  

Zpět

Kontakt

Studential.cz Tým

© 2009-2019 Všechna práva vyhrazena. Studential.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode