Historické dělení

Britské univerzity lze také řadit podle stáří. To ovšem není nijak jednoduché, jelikož se vzdělávací instituce často sjednocovaly s jinými anebo se naopak osamostatnily nebo byly oficiálně uznány až o několik let později. Jsou také případy starších institucí, které ale mají novou zakládací listinou potvrzenou monarchou. Většinu vysokých škol však můžeme zařadit do jedné z následujících skupin.

 

První skupinu tvoří univerzity založené již ve středověku. Nejstarší je Oxford,  následují Cambridge, St Andrews, Glasgow, Aberdeen a Edinburgh.

 

Další britské univerzity byly založené až na počátku 19. století. Mezi ty patří St Davids College, Lampeter (součást dnešní University of Wales, Trinity Saint David). Poté byla založena University College London, která následně s King’s College London dala vznik University of London. Posledním členem této rodiny je Durham University.

 

Další fáze zakládání univerzit ve Velké Británii začala až počátku 20. Století, kdy bylo založeno šest velkých univerzit v největších průmyslových měst této doby. Tyto britské univerzity se označují za „Red Brick universities“. Jsou to Birmingham, Liverpool, Leeds, Sheffield, Bristol a Manchester. Do této skupiny se občas řadí i University of Reading či Queen’s University Belfast, jelikož jsou podobného charakteru (jsou vystavěné z červených cihliček). Dále se zde občas uvádí i Aberystwyth, Cardiff nebo Queen Mary, které jsou nyní součástí větších univerzit (University of London, University of Wales) či Universtity of Exeter, Dundee, Leicester, Newcastle, Nottingham a Southampton.

 

Na začátku 60. let si britská vláda nechala udělat zprávu o stavu vysokoškolského vzdělání ve Spojeném Království. Komise pro vysokoškolské vzdělání se scházela po dobu tří let a v roce 1963 vydala tzv. „Robbinsovu zprávu“, která doporučovala rozšířit nabídku vysokých škol ve Velké Británii. Britské univerzity založené po této zprávě jsou nejčastěji označovány za „plateglass universties“. Tento název měl vyjádřit moderní architekturu a design charakteristický pro tyto školy, kde nejčastěji figurovaly prvky, jako jsou tabulová skla, ocel a beton. Do této historické skupiny patří East Anglia, Essex, Kent, Lancaster, Sussex, Warwick a York. Později byly to této kategorie zařazeny i Aston, Bath, Bradford, Brunel, City University, Heriot-Watt, Keele, Loughborough, Salford, Stirling, Strathclyde, Surrey a Ulster.

 

Poslední skupina jsou takzvané „Nové univerzity“, což jsou většinou bývalé polytechnické školy, tzv. „central institutions“ (vysokoškolské vzdělávací instituce, které kladly důraz na výuku místo výzkumu) a „colleges of Higher education“, kterým byl dán status univerzit vládou Johna Majora v roce 1992. Patří mezi ně například Anglia Ruskin, Brighton, Bournemouth, Kingston, Plymouth, Abertray Dundee či Chester.

 

Kontakt

Studential.cz Tým

© 2009-2019 Všechna práva vyhrazena. Studential.cz

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode